Wednesday, October 26, 2011

"IT'S NOT A VACATION IF IT'S A VACATION WITHOUT TEUKIE HYUNG.."

  • Dahil walang manlilibre.
  • Dahil walang mapagtitripan.
  • Dahil walang ipapain sa babae.
  • Dahil walang oorder ng pagkain pag tinatamad lahat.
  • Dahil walang back-up sa kumpanya pag may ginawang kalokohan.

Pero "IT'S NOT A VACATION IF IT'S A VACATION WITHOUT TEUKIE HYUNG.."
  • Dahil hindi panatag pag walang kuya.[Trans] @donghae861015: Not jealous of Eunhyuk!!ㅎㅎ Eunhyuk-ah are you seeing this?? A holiday without Teukie-hyung isn’t even a holidayㅎㅎㅎ Eunhyuk-ah you’re losing out! (credits not mine)

No comments:

Post a Comment

What do you think?